DIETJEE

Oog voor het detail

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
DIETJEE FOTO te Zoetermeer, hierna te noemen verkoper en/of DIETJEE FOTO, en de
individuele klant. Eventuele andere door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden
nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk vooraf door de verkoper zijn
aanvaard.

Artikel 1 – Bestelling
Een bestelling kan via een emailbericht geplaatst worden. DIETJEE FOTO hecht aan een
goede band met haar klanten en mede daarom is voor deze persoonlijke methode gekozen.
Door uw bestelling te betalen geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van DIETJEE FOTO te Zoetermeer. Na ontvangst van uw betaling(en) is dus de
overeenkomst tot stand gekomen en zal worden overgegaan tot levering van uw bestelling.

Artikel 2 – Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. DIETJEE FOTO is Btw-plichtig (BTW
nummer: NL 001280048B40). DIETJEE FOTO is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te
passen. Wanneer de prijzen worden aangepast is dit met ingang van de publicatie op de
website. Natuurlijk met uitzondering van de al lopende bestellingen. De prijzen zijn exclusief
verzendkosten (tenzij anders vermeld bij het artikel).

Artikel 3 – Betaling
Bestellingen die vooraf afgerekend te worden; u ontvangt hiertoe een factuur per email. Op
deze factuur staat uw klantnummer en factuurnummer welke u op uw betaling dient te
vermelden. Maak nooit geld over voordat u uw factuur ontvangen heeft. Betalingen dient u te
voldoen op ING rekeningnummer NL07 INGB 0002222843 ten name van D.J de Mos te
Zoetermeer, onder vermelding van uw bestelnummer. Zodra de betaling ontvangen is,
versturen wij de goederen per omgaande. Buitenlandse overboekingen moeten gedaan worden
middels de op de factuur vermelde IBAN methode.

Artikel 4 – Levering
De op de website genoemde bedragen zijn exclusief verzendkosten; tenzij anders vermeldt
staat. Bij pakketverzending is een track en trace code bij DIETJEE FOTO bekend. Indien
gewenst wordt dit nummer aan de klant beschikbaar gesteld. Bij geschillen over het al dan
niet afgeleverd zijn van een zending is is de stand van zaken op deze track en tracé code ter
aller tijde bindend. Pakketten worden via TNT post verzonden maar DIETJEE FOTO is
bevoegd hiervan af te wijken indien de situatie daarom vraagt. Klanten kunnen er zelf voor
kiezen om hun pakket verzekerd te laten opsturen; de meerkosten daarvan worden aan de
klant doorberekend. Leveringen onder rembours zijn ook mogelijk, echter dan hanteren wij
een ordertoeslag van 15 euro. Behoudens onvoorziene omstandigheden (natuurrampen,
terroristische aanslagen ed.) neemt DIETJEE FOTO de verantwoordelijkheid op zich voor
tijdens verzendtransport beschadigd geraakte artikelen. Dit betekent dat u de beschadigd
geraakte artikelen op kosten van DIETJEE FOTO kunt retourneren waarna uw artikel zal
worden vervangen; de initiële verzendkosten en de retourneer kosten zijn in dergelijke
gevallen voor rekening van DIETJEE FOTO.

Artikel 5 – Levertijd
Uw bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad zijn, en wanneer DIETJEE FOTO uw
betaling heeft ontvangen op een zo kort mogelijke termijn geleverd. Indien een besteld artikel
niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn.
Naleveringen ontvangt u zonder toeslagen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na
ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo
snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst
te ontbinden, dan wel de bestelling kosteloos te annuleren. Al overgemaakte betalingen
worden dan per direct op uw rekening terug gestort.

Artikel 6 – Ruilen en retourneren
U kunt de artikelen binnen 7 werkdagen (voldoende gefrankeerd) retourneren. Wij stellen de
volgende voorwaarden: het artikel is onbeschadigd en bevat geen gebruikssporen, het artikel
zit in de originele verpakking met de eventueel bijbehorende handleiding(en). DIETJEE
FOTO behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren, ofwel (in
overleg) slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te storten. Dit alleen wanneer
DIETJEE FOTO van mening is dat het artikel niet aan de bovengenoemde ruil/retourneer
voorwaarden voldoet en dus niet meer aan een klant te worden verkocht.

Artikel 7 – Verkeerde levering ontvangen
Meld het ons zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen) wanneer u een verkeerd of niet compleet
artikel heeft ontvangen. We zullen dan in goed overleg de gemaakte fout zo snel mogelijk
herstellen, natuurlijk zonder bijkomende kosten.

Artikel 8 – Beschadigd artikel ontvangen
Wij voeren uw bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Mocht er desondanks
iets beschadigd zijn, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op (in ieder geval binnen 5
werkdagen) zodat we dit kunnen oplossen.

Artikel 9 – Klachten en geschillen
DIETJEE FOTO zal altijd tot het uiterste proberen om in goed overleg eventuele klachten
en/of geschillen op te lossen. Mochten we daar niet uitkomen, dan dient het geschil door de
meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de
Arrondissementrechtbank. Op elke overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Publiceren

Foto’s van deze website mogen niet gekopieerd, gepubliceerd of geplaatst worden op websites of voor ander gebruik worden aangewend.

Wanneer u een foto voor publicaties wilt gebruiken kunt u met mij contact opnemen. Gebruik van mijn foto’s voor commerciële of ideële doeleinden kan slechts met mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Na accoord stel ik in het algemeen als aanvullende voorwaarde dat de bron, in de vorm van mijn naam of een verwijzing naar mijn website, in de publicatie wordt opgenomen.


Zoetermeer, 02-06-2024

© 2024 DIETJEE

Thema door Anders Norén